Адвокат, член на Софийска адвокатска колегия

Образование

Софийски университет “Св. Кл. Охридски“, ЮФ,
Магистър по право, 2005г.

Втора специалност – Общество и право на Германия в Институт „ГЕРМАНИКУМ”, СУ

Софийски университет “Св. Кл. Охридски“, ЮФ,

магистър по международни отношения – 2003г.

Кариера

януари 2013г. – до момента – практикуващ адвокат

септември 2009г. – декември 2013г. – главен юрисконсулт в „БАЛКАНСТРОЙ” АД

септември 2006г. – август 2009г. – юрисконсулт в «Тайсей Корпорейшън – клон България»   – Проект за разширяване на Софийското метро

Области на практика

гражданско право и процес, корпоративно, търговско и дружествено право, трудово, вещно право и административно право и процес, данъчни оптимизации, публични дружества, обществени поръчки, строително право и договорни условия на FIDIC– жълта и червена книга

Езици

 Aнглийски език

Христофор Недялков

МестопребиваванеСофия
ЕзикБългарски, Английски
Област на правотоДанъчно право, Договорно право, Дружествено право, Недвижими имоти, Обществени поръчки, Строителство, инженерни дейности, Трудово право, Ценни книжа и фондови борси
НационалностБългария
Адрес
Телефон+359 (0)85 619 289
Електронна пощаEmail Address