Стоян Иванов Ставрев работи в областта на консултантския бизнес, институционалното изграждане и стратегическо планиране повече от 15 години.

През 2007 г. той основава “Българска консултантска организация” ЕООД. Компанията предоставя консултантски услуги в областта на регионалното развитие, стратегическото планиране и програмиране, оценката на проекти и програми, свързани с управлението на средства от ЕС и подобряването на капацитета на публичните организации.

Преди да започне свой собствен бизнес, той е работил в държавната администрация, както на експертни, така и на ръководни длъжности в Министерството на транспорта и Министерството на финансите в областта на управлението на предприсъединителните фондове.

Г-н Ставрев е Магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски” и притежава следдипломна квалификация в сферата на защита правата на човека. Специализирал е в областта на “Малки и средни предприятия” в Токио, Япония.

Стоян Ставрев

МестопребиваванеСофия
ЕзикБългарски
Област на правото
Националност
Адрес
Телефон
Електронна пощаEmail Address