Стефан Горчев е завършил Езикова гимназия Пловдив, с немски език. В Софийски университет „Св.Климент Охридски” придобива степен „магистър по право” през 1998 г., а по-късно и юридическа правоспособност. Работил е като юрисконсулт в „Оптела” АД, гр. Пловдив, юрисконсулт и старши юрисконсулт в „Актавис” АД, гр. София. Участвал е в множество обучения в областта на търговското право и гражданския процес. От 2006 година упражнява дейност на частен съдебен изпълнител в дружество „Луков и Горчев”, частни съдебни изпълнители, с район на действие Окръжен съд – Пловдив. Два мандата е член на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Стефан Горчев

МестопребиваванеПловдив
ЕзикБългарски, Английски, немски, руски
Област на правотоДистрибуция, франчайзинг, Договорно право, Дружествено право, Недвижими имоти, Съвместни предприятия, консорциуми, сътрудничество, Фармацевтика
НационалностБългария
Адрес
Телефон+359 (0)32 260189
Електронна пощаEmail Address