Заместник-председател на Арбитражния съд при КРИБ

Радка Христова Йосифова, завършва СУ „Св. Климент Охридски” през 1978 г.– магистър по право.

Трудовата си кариера започва по разпределение като районен прокурор в Малко Търново. До 1990 г. е прокурор в Софийска районна и Софийска градска прокуратури. През периода 1990 – 1995 работи в Министерския съвет на Република България като съветник в отдел „Правен”. От 1995 до 1997 г. е заместник – министър на правосъдието. От 1997 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия.

Участва активно в изработването на законопроекти и проекти на други нормативни актове в областта на търговското право, обществените поръчки, медиацията, правно обслужване на търговски дружества, процесуално представителство по търговски дела, консултантска дейност, представителство пред търговския арбитраж при БТПП.

Член е Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж /НИПА/, арбитър и посредник в НИПА, член на Комисията по трудово законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Специализирала е в областта на наказтелното право, дружествено право, трудово право, договорно право, обществени поръчки и съвместни предприятия и консорциуми.

 Омъжена, с едно дете.

Радка Йосифова

МестопребиваванеСофия
ЕзикБългарски
Област на правотоДоговорно право, Дружествено право, Наказателно право, Обществени поръчки, Съвместни предприятия, консорциуми, сътрудничество, Трудово право
Националност
Адрес
Телефон
Електронна пощаEmail Address