През 1989 г. Петя Мургова завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „право“, 1989-1990 година – стажант в Хасковския окръжен съд.
1991-1992 година – юрисконсулт в ДСО “ Промишлено строителство”- СУ” Заводски строежи”.
От 1992 година е вписана като адвокат. Основател и управляващ съдружник на Адвокатско дружество” Мургова и партньори” до настоящият момент.
2012 – до настоящият момент – медиатор и основател на Център по медиация и споразумения, град София.

ОПИТ И СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:
Г-жа Мургова има дългогодишен практически опит във воденето на преговори, проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право – банково и финансово право, дружествено право и търговски договори, защита на конкуренцията, приватизация и чужди инвестиции, управление на инвестиции, сливания и придобивания, проекти за финансиране, обществени поръчки, лицензионни и ноу-хау договори, данъчно право, телекомуникации, енергийно право и възобновяеми енергийни източници, медицинско право и авторски права.
Проекти
Г-жа Мургова има дългогодишен активен процесуален опит в представителството по граждански, търговски, административни дела, представителство пред КЗК и особени юрисдикции, пред арбитражния съд при БТПП.
Членства:
Член на Софийската адвокатска колегия
Член на Международния съюз на адвокатите- UIA
Член на Световния форум на медиаторските центрове, UIA
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Член на УС на сдружение” Дамски форум”, дългогодишна работа и обществена ангажираност в работата и каузите на множество сдружения в обществена полза.
Участник в множество семинари и работни групи за законодателни промени.

Петя Мургова

МестопребиваванеСофия
ЕзикБългарски, Английски, руски
Област на правотоАдминистративно право, Данъчно право, Дистрибуция, франчайзинг, Договорно право, Дружествено право, Енергетика и природни ресурси, Защита на потребителите, Интелектуална собственост, Конкуренция, Концесии, Медицинско право, Недвижими имоти, Обществени поръчки, Посредничество/представителство, Приватизация, Строителство, инженерни дейности, Транспорт, Трудово право, Финанси и банково дело
НационалностБългария
Адресгр. София, бул. Цар Освободител 8, ет. 3
Телефон+359 (0)2 9898298
Електронна пощаEmail Address