Председател на Арбитражния съд при КРИБ

Петя Колчева е управляващ съдружник в адвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници“ (Новел консулт), като се присъединява към дружеството през 1995 г. Преди това работи две години като Ръководител на правен отдел в ПрайсуотърхаусКупърс България и няколко години като адвокат на свободна практика. Член на Софийска адвокатска колегия от 1991 г., генерален секретар на Международната търговска камара в България от 2010 г., лицензиран медиатор.

Работи активно в сферата на енергийните проекти, водоснабдяване, канализация – изисквания и правни аспекти на действащата инфраструктура в България, регулиране на цените и инвестиционни планове в областта на водоснабдяването и енергетиката, инфраструктура на недвижими имоти в секторите телекомуникации, водоснабдяване, канализация и електроразпределение, концесии, публично-частни партньорства, недвижими имоти. Разполага с богат опит във финансирането на проекти, участвала е в множество процедури по преструктуриране на крупни български предприятия. Редовно се занимава с консултиране на банки и различни банкови институции, инвеститори и финансиращи институции по различни техни проекти. Правен консултант на българското правителство при учредяването на българската фондова борса, взема участие в проекта за допълнения на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Богатата й консултантска практика включва повече от десет години правни консултации за спечелилия концесията за водоснабдяване и пречистване на отпадни води на София, предоставена от Столична община и последващи консултации на оператора за водоснабдяване и пречистване на отпадни води, консултации относно няколко публично-частни партньорства, включващи инвестиции в голф игрища и почивни станции, правни консултации за Министерството на регионалното развитие по различни въпроси от ВиК сектора и правни консултации за Софийска община по проекти за осъществяване на инвестиционни намерения на общината.

Завършила СУ “Климент Охридски”, Правен факултет със степен Магистър по право. Владее английски и руски език.

Омъжена, с три деца.

Петя Колчева

МестопребиваванеСофия
ЕзикБългарски, Английски
Област на правотоДоговорно право, Дружествено право, Енергетика и природни ресурси, Инвестиции, Информационни и комуникационни технологии
НационалностБългария
Адресгр. София, 1000, ул. Кузман Шапкарев 4, Адвокатско дружество "Колчева, Смиленов, Коев и съдружници"
Телефон+359 (0)2 988 3041
Електронна пощаEmail Address