Нели Маданска е магистър по право и има повече от 20 години професионален опит като юрисконсулт, адвокат, инспектор и главен инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието, със специализация в търговските дела, търговския регистър, производствата по несъстоятелност, подбора, обучението и контрола върху синдиците и Европейското дружествено право. Понастоящем е заместник-директор на Националния институт на правосъдието и преподавател в програми за текущо обучение на магистратите. Преминала е обучения по програми на Европейската мрежа за съдебно обучение. Лектор е към Фондация Център за обучение на адвокати „К.Цончев”, Камарата на частните съдебни изпълнители и в корпоративни обучения. Автор е на монографията ”Производството по несъстоятелност. Проблеми и тенденции”, на „Наръчник на синдика”, както и на сборници с подбрана съдебна практика, научни издания в съавторство и множество публикации в специализирани издания.

Нели Маданска

МестопребиваванеСофия
ЕзикБългарски
Област на правотоАдминистративно право, Договорно право, Дружествено право, Интелектуална собственост, Несъстоятелност, Обществени поръчки, Право на Европейския съюз, Приватизация, Строителство, инженерни дейности, Финанси и банково дело
НационалностБългария
Адрес
Телефон
Електронна пощаEmail Address