Мирослав Тодоров Мичев, роден 1968 г.
1992 г. – Софийски университет “Св Климент Охридски”, Юридически факултет – Магистър по право.
От 1991 г. до 1993 г. – стажант в адвокатско дружество „Братоев и Конов”.
През 1993 г. – стажант – съдия в Софийски градски съд.
От юли 1993 г. до декември 1994 г. – директор на списание “Търговско право”.
От ноември 1993 г. до сега – адвокат, член на Софийска адвокатска колегия.
От 1993 г. до 1996 г.– адвокат в Адвокатско дружество „Братоев, Конов, Кръстевич и Спасов”.
От 1996 г. до 1999 г.– адвокат – съдружник в Адвокатско дружество „Братоев, Конов, Спасов и Мичев”.
От 2000 г. до 2007 г. – самостоятелна адвокатска практика.
От 2007 г. до сега – управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Мирослав Мичев и Радостина Иванова”.
Основни области на работа: търговски и граждански дела с широк опит в областта на процесуалното представителство на всички съдебни инстанции – районни, окръжни и апелативни съдилища, административни съдилища, Върховен касационен съд, Върховен административен съд и Арбитражен съд при БТПП, в различни съдебни производства – искови (включително въззивно и касационно обжалване), особени искови производства; екзекватура; обезпечителни, охранителни, заповедни производства, изпълнителни производства за събиране на вземания и т.н. Консултации и процесуално представителство на физическите и юридически лица, търговски дружества, банки в областта на търговското и гражданското право, включително в областта на договорното право, търговско представителство и дистрибуторска дейност, дружествено право, банково право, застрахователно право, спедиция и транспорт, данъчно право и други. Професионален опит по искове за обезщетяване на имуществени вреди за професионална отговорност от нотариуси и частни съдебни изпълнители. Представителство при водене на преговори и сключване на спогодби за доброволно извънсъдебно уреждане на правни спорове между търговци.

Мирослав Мичев

МестопребиваванеСофия
ЕзикБългарски
Област на правотоАдминистративно право, Данъчно право, Дистрибуция, франчайзинг, Договорно право, Дружествено право, Застрахователно право, Интелектуална собственост, Конкуренция, Недвижими имоти, Обществени поръчки, Посредничество/представителство, Строителство, инженерни дейности, Съвместни предприятия, консорциуми, сътрудничество, Транспорт, Трудово право, Финанси и банково дело
НационалностБългария
Адресгр. София 1618, бул. "Братя Бъкстон" 40, ет. 1
Телефон+359 (0)2 9515384
Електронна пощаEmail Address