Адв. Методи Байкушев е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”, където ръководи отдела по процесуално представителство и арбитраж и отдела по обществени поръчки. Адв. Байкушев завършва право в СУ „Св. Климент Охридски” (2004 г.). Практикува като адвокат от 2006 г. В периода 2007-2008 г. преподава граждански процес в Югозападен университет „Неофит Рилски” в гр. Благоевград. В периода 2008 – 2012 г. е гост лектор в курса по търговско право в Американския университет в България. През 2010 г. обучава държавни съдебни изпълнители в областта на заповедното производство по проекта „Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията“ финансиран по оперативна програма „Административен капацитет“. Практикува процесуално представителство, събиране на вземания, несъстоятелност, всички видове обезпечения на задължения, строително право, вещно право, административно право, обществени поръчки и данъчно право. Има натрупан значителен опит, свързан с търговско и дружествено право, като е бил консултант по няколко значими за българския пазар сделки по придобиване на дружества и преструктуриране на бизнеси. Методи Байкушев притежава специфична експертиза в областта на строителното право, като е консултирал в управлението на договори по общите условия на ФИДИК, както и в процедури по разрешаване на спорове по такива договори. Голяма част от натрупания от Методи Байкушев опит е при работа по проекти, сделки и дела с международен елемент.

 Член на Софийската адвокатска колегия. Владее отлично английски език. Има основни познания по испански език.

Методи Байкушев

МестопребиваванеСофия
ЕзикБългарски, Английски, испански
Област на правото
НационалностБългария
Адрес
Телефон
Електронна пощаEmail Address