Костадин Манев има дългогодишен опит като адвокат и представител по индустриална собствено. Практиката му преимуществено е в областта на защитата на интелектуалната собственост – патенти, търговски марки, промишлен дизайн, авторски и сродни права, защитата на потребителите, защита от нелоялна конкуренция, административно и търговско право. Eвропейски патентен адвокат,европейски адвокат по марки и дизайн, осъществяващ представителство пред Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) – OHIM и Европейското патентно ведомство. Участва и в управлението на тези ведомства като представител на България в периода 2005-20011 г., когато е Председател на Патентно ведомство на Република България. В същия период е ръководител на българската делегация в Генералната асамблея на Световната организация за интелектуална собственост – WIPO. Повече от 10 години е преподавател и лектор по международно частно право, лицензионна търговия и защита на индустриалната собственост. Управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Манев и Славов“, основател на консултантското дружества „Manev & Partners“.

Костадин Манев

МестопребиваванеСофия
ЕзикБългарски, руски
Област на правотоАдминистративно право, Защита на потребителите, Интелектуална собственост, Конкуренция
НационалностБългария
Адресгр. София, 1463, бул. "Патриарх Евтимий" 73, ет. 1, "Манев & Партнърс"
Телефон+359 (0)2 851 91 51
Електронна пощаEmail Address