Екатерина е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и има над двадесет години професионален опит, повечето от които в компании от т.нар. „Голяма четворка“.

Сред ключовите сфери на компетентност на Екатерина са дружественото право, договорното право, трудовото право, сливания и придобивания, регулаторни режими, на практика – всички области на правото, които имат допирни точки с бизнеса. Екатерина притежава специфични познания за индустриите фармация, застраховане и банки, транспорт и инфраструктура, медии и телекомуникации, производство, енергетика, строителство и други, което я прави специалист по правните аспекти на най-важните области от икономиката.

Екатерина е ръководила правни екипи и проекти, тя е изготвяла комплексна правна документация и е водила преговорите в сложни сделки. Екатерина е обслужвала широк спектър от местни и международни компании, както и публични възложители. Работните й езици са български и англйски.

Екатерина е привърженик на извънсъдебните способи за разрешаване на спорове (т.нар. „ADR“ – alternative dispute resolution). Няма опит като съдия или адвокат, което тя счита за свое предимство. Значителният й опит като бизнес консултант й дава непредубеден от недостатъците на съдебната система поглед към ефикасно разрешаване на търговски спорове.

Екатерина Сулева

МестопребиваванеСофия
ЕзикБългарски, Английски
Област на правотоДоговорно право, Дружествено право, Енергетика и природни ресурси, Застрахователно право, Защита на личните данни, Информационни и комуникационни технологии, Конкуренция, Медицинско право, Обществени поръчки, Приватизация, Строителство, инженерни дейности, Съвместни предприятия, консорциуми, сътрудничество, Транспорт, Трудово право, Фармацевтика, Финанси и банково дело
НационалностБългария
Адрес
Телефон
Електронна пощаEmail Address