Димитър Смиленов е магистър по право (L.L.M.) от Университета на Лондон (специализация: международно бизнес право) и от СУ “Климент Охридски”. Има диплома по право от Университета на Лондон за специализация – разрешаване на международни спорове). 

От юли 2015г. е член на Международния арбитражен съд на Международната търговска камара – Париж (ICC). Член е на Лондонския съд по международен арбитраж (LCIA), на Института на дипломираните арбитри (MCIArb) и на Института по световно бизнес право.

Правен съветник и адвокат по вътрешни и международни арбитражни дела. Той също така е назначаван за арбитър в арбитражни дела на Арбитражния съд при Международната търговска камара, Париж – като едноличен арбитър или член на арбитражен състав.

До края на 2017г. г-н Смиленов е съдружник в адвокатско дружество, известно под наименованието “Новел Консулт”. 

Г-н Смиленов специализира в областите: разрешаване на международни спорове, граждански процес, международно инвестиционно право, международно частно право, дружествено право. Той има съществен опит в търговските спорове и несъстоятелността. Понастоящем неговата практика е фокусирана върху несъстоятелността, алтернативното решаване на спорове, инвестиции, консултации по въпроси на дръжественото право, събриане на вземания. Има богат опит като синдик в България, натрупан в повече от 20 производства по несъстоятелност с различна степен на сложност.

Владее свободно английски и руски.

Димитър Смиленов

МестопребиваванеСофия
ЕзикБългарски, Английски, руски
Област на правотоДоговорно право, Дружествено право, Инвестиции, Лизинг, Международно частно право, Недвижими имоти, Несъстоятелност, Обществени поръчки, Посредничество/представителство, Право в областта на енергетиката, Строителство, инженерни дейности, Съвместни предприятия, консорциуми, сътрудничество
НационалностБългария
Адрес гр.София 1700, бул. „Симеоновско шосе” № 2, секция А, офис 2
Телефон+359 899996022
Електронна пощаEmail Address