Проф. д-р Валентина Попова е адвокат с дългогодишен опит, практикуващ в областта на гражданското право и процес, търговското право, правото на Европейския съюз (в материята на европейския граждански процес, признаването и изпълнението на съдебните решения и другите актове, постановени в други държави членки, обезпечението на иска по дела, висящи в други държави членки, в т.ч. и арбитражни), банково дело, несъстоятелност. Проф. Попова притежава значителен опит и като арбитър към различни арбитражни институции.
Завършва право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1981 г.) и специализации от Женевски университет, Университета в Саарланд, Университета в Кьолн, Академията по европейско право в Триир, Университета в Хайделберг. През периода 1982 г. – 1985 г. е младши съдия в Окръжен съд – Благоевград. Професор е по Граждански процес в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, където е преподавател от 1986 г.
Валентина Попова притежава задълбочена експертиза във воденето на преговори и постигането на спогодби, в това число арбитражни и съдебни, натрупани от дългогодишната адвокатска практика, както и от работата й като съдия и арбитър.
Валентина Попова е член на Софийска адвокатска колегия, Съюза на юристите в България, Съюза на юрисконсултите в България, Съюза на учените в България, Научната асоциация за международно процесуално право и Международната асоциация на процесуалното право.
Владее немски, френски и руски език.

Валентина Попова

МестопребиваванеСофия
ЕзикБългарски, френски, немски, руски
Област на правотоДанъчно право, Договорно право, Дружествено право, Застрахователно право, Защита на потребителите, Интелектуална собственост, Недвижими имоти, Несъстоятелност, Обществени поръчки, Посредничество/представителство, Право на Европейския съюз, Приватизация, Строителство, инженерни дейности, Финанси и банково дело
НационалностБългария
Адрес
Телефон
Електронна пощаEmail Address