Борислав Тодоров е завършил висше юридическо образование в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, в „Кристиан- Албрехт“ Университет – гр. Кил, Германия, както и в Университета Колчестер, Англия по програма Еразмус през 2001 г. Преминава стажове през съдилища в Германия, Англия и България.
От 2002 г. до сега работи в Лизинговата индустрия като заема различни длъжности, в това число Управител, във водещи български компании, занимаващи се с Лизинг. От 2002 г. е член на управителния съвет, а от 2011 г. и Съпредседател на Българска Асоциация за Лизинг. През 2011 г. преминава и Обучителен курс по Арбитраж и алтернативни способи за разрешаване на правни спорове при БТПП. Участва като лектор по Лизинг финансиране в семинари, организирани от ВУЗФ, КРИБ, Икономическия университет Варна, Международния банков институт, Китов Център.
Отличава се със своята компетентност, отлично познаване както на Българската правна материя в областта на Договорното, Търговското, Дружественото, Гражданско-процесуално право, така и на Европейското и в частност немското такова. Участвал е в множество дела както пред Арбитражен съд, така и пред съдилища от редовната родова подсъдност. В работата си е педантичен, етичен и добронамерен, винаги се стреми да не провокира напрежение. Юрист, който предпочита извънсъдебното пред съдебното решаване на спорове.

Борислав Георгиев Тодоров

МестопребиваванеСофия
ЕзикБългарски, Английски, немски, руски
Област на правотоАдминистративно право, Дружествено право, Интелектуална собственост, Конкуренция, Международно частно право, Посредничество/представителство, Финанси и банково дело
НационалностБългария
Адресгр. София 1000, бул. "Витоша" 10, ет. 4, оф. 16
Телефон+359 (0)2 9377978
Електронна пощаEmail Address