Асен Георгиев е партньор в Си Ем Ес Камерън Маккена, офис София и ръководи практиката „Търговско право, регулация и разрешаване на спорове“.

Предоставял е правни услуги свързани със съдебни и арбитражни спорове, извънсъдебни споразумения и медиация в различни сектори, включително енергетика и природни ресурси, недвижими имоти и строителство, телекомуникации, медии и технологии и др.

Има богат опит в приватизацията, като е съветвал голям брой приватизационни сделки както от страната на продавача, така и от страна на купувачи.

Преди да се присъедини към екипа на Си Ем Ес, Асен Георгиев е бил съ-управляващ съдружник на Легаком, Адвокатско дружество „Антов и партньори“, една от най-реномираните местни адвокатски кантори.

Асен Георгиев е медиатор, вписан в регистъра при Министерство на правосъдието.

Също така е арбитър към Арбитражния съд при Български Футболен Съюз.

Владее свободно английски език.

Асен Георгиев е автор на редица публикации, свързани с разрешаването на спорове в България, в международни правни издания:

Global Legal Insights, Litigation & Dispute Resolution Book – Bulgaria Chapter (2012 г., 2013 г. и 2014 г.),

Global Arbitration Review: The European, Middle Eastern and African Arbitration Review 2013 and 2014 – Bulgaria;

CEE Legal Matters: Arbitration Review – Bulgaria 2014.

Асен Георгиев

МестопребиваванеСофия
ЕзикБългарски, Английски
Област на правотоДистрибуция, франчайзинг, Договорно право, Дружествено право, Енергетика и природни ресурси, Концесии, Недвижими имоти, Обществени поръчки, Приватизация, Строителство, инженерни дейности, Съвместни предприятия, консорциуми, сътрудничество
НационалностБългария
Адресгр. София, 1000, бул. Цар Освободител 14, ет. 2
Телефон0888 332 778
Електронна пощаEmail Address