Заместник-председател на Арбитражния съд при КРИБ

Адвокат Асен Алексиев е роден през 1970 г. Той е съдружник в Адвокатско дружество „Събев и съдружници” от основаването на дружеството през 1998 г. Основната му дейност включва предоставянето на консултантски услуги и представителство на местни и чуждестранни лица по сделки и съдебни и арбитражни спорове в областта на интелектуалната и индустриалната собственост, защитата на конкуренцията, сделките за сливания и придобивания, търговските сделки, проекти в областта на информационните технологии. Адв. Алексиев е представител по индустриална собственост в България и Европейски адвокат по марки и дизайни пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM).

Голяма част от дейността на Асен Алексиев е свързана с международния арбитраж. Като арбитър по спорове за интернет домейн имена за последните 10 години, той е постановил над 100 решения по дела пред WIPO Arbitration and Mediation Center, ICC Center for Expertise и Чешкия арбитражен съд. От 2008 г. до 2015 г. е член-представител на България в Международния арбитражен съд към Международната търговска камара (ICC). Асен Алексиев е арбитър във VIAC, ACDR, KLRCA, ADNDRC, ICC Center for Expertise, член на LCIA, IAI, ICCA, ILA, БАМП, и докладчик за България в ITA. Включен е в The Roster of International Arbitrators, 2nd Edition, и в The International Who’s Who of Commercial Arbitration 2014.

Асен Алексиев има следните публикации в областта на арбитража, сделките за сливания и придобивания и домейн имената:

  • National Report Bulgaria, ICCA International Handbook on Commercial Arbitration, Kluwer Law International
  • Bulgaria, в изданието The Cross-border Mergers and Acquisitions Handbook 2011/2012, The Practical Law Company Ltd.
  • Bulgaria, ICC Guide to National Procedures for Recognition and Enforcement of Awards under the New York Convention, ICC Publication No. 733
  • Bulgaria, в изданието International Arbitration Review
  • Bulgaria, в изданието Getting the Deal Through – Domains & Domain Names

Адв. Алексиев е лектор в ICC Advanced Arbitration Academy for Central and Eastern Europe, 2014 г., и в семинари по арбитраж през 2008 г., 2010 г., 2013 г. и 2014 г.

Владее английски, руски и френски език

Асен Алексиев

МестопребиваванеСофия
ЕзикБългарски, Английски, френски
Област на правотоДистрибуция, франчайзинг, Договорно право, Електронна търговия и интернет право, Защита на личните данни, Инвестиции, Интелектуална собственост, Информационни и комуникационни технологии, Конкуренция, Международно частно право, Приватизация, Съвместни предприятия, консорциуми, сътрудничество, Фармацевтика
НационалностБългария
Адресгр.София 1000, ул. „П. Парчевич” №42, ет.2, Адвокатско дружество „Събев и съдружници”
Телефон+359 (0)2 980 0412, +359 (0)2 980 0413
Електронна пощаEmail Address