Адвокат Арно Мамасян е магистър по право на СУ “Свети Климент Охридски”. Съдружник е в адвокатско дружество “Георгиев, Тодоро и Ко”. Работи предимно в областта на банковото право, застрахователното право, приватизацията, вещното право, търговското право, недвижими имоти, лизинги, корпоративното право и екологичното право.

Арно Артюн Мамасян

МестопребиваванеСофия
ЕзикArmenian, Английски, френски
Област на правотоДружествено право, Застрахователно право, Лизинг, Недвижими имоти, Околна среда, Приватизация
НационалностБългария
Адресгр. София, 1000, ул. П. Парчевич No 27
Телефон+35929376541
Електронна пощаEmail Address