Заместник-председател на Арбитражния съд при КРИБ

Ангел А. Ганев, роден през 1973 г е Партньор в Адвокатско дружество “Джингов, Гугински Кючуков и Величков” от 2010 г. Постъпва в кантората през 2004 г. като старши юридически сътрудник, развивайки се професионално до настоящата си позиция на съдружник, отговарящ за процесуално представителство. Ангел Ганев е завършил Софийски Университет „Свети Климент Охридски” като Магистър по право през 1999 г. и специализирал магистратура (LL.M) в Центъра за Изследвания в търговското право на колежа „Кралица Мери” при Университета на Лондон (University of London, Queen Mary College, Centre for Commercial Law Studies). Има Диплома по Международен Сравнителен Търговски Арбитраж от Училището по Международен Арбитраж в Лондон (School of International Arbitration, London) от 2006 г.

От 2000 г. г-н Ганев е адвокат към Адвокатска колегия София. Той е член на Института на дипломираните арбитри, Лондон от 2007 г.; член на Международната адвокатска асоциация (IBA) от 2009 г.; член е на INSOL Europe (организация на лица, практикуващи в областта на несъстоятелността) от 2010 г.; Арбитър към Арбитражния център във Виена, Арбитър по дела по правилата на Международната Търговска камара- Париж и е Арбитър в Арбитражния съд при Българска стопанска камара.

Ангел Ганев е автор на множество публикации в областта на търговското и конкурентното право както и в областта на търговския арбитраж.

Основните области на професионалната му практика са процесуално представителство в съдилища и арбитражи; водене на дела, свързани с производство по несъстоятелност; представителство в производство пред КЗК; водене на преговори; анализ на проблемни търговски договори.

Като водещ партньор на кантората в практиките на съдопроизводството и арбитража, г-н Ганев предоставя съдействие и услуги на български и чуждестранни корпоративни клиенти на български и английски език. Сред представителните проекти на кантората, ръководени от него се отличават предимно тези в следните области : търговски арбитраж, договорно право, ФИДИК, обществените поръчки и концесии, процесуално представителство, несъстоятелност и преструктуриране на предприятия, конкурентно право и право на ЕС.

Ангел Ганев

МестопребиваванеСофия
ЕзикБългарски, Английски
Област на правотоДистрибуция, франчайзинг, Договорно право, Дружествено право, Енергетика и природни ресурси, Застрахователно право, Инвестиции, Интелектуална собственост, Конкуренция, Лизинг, Недвижими имоти, Несъстоятелност, Обществени поръчки, Околна среда, Право в областта на енергетиката, Право на Европейския съюз, Строителство, инженерни дейности, Съвместни предприятия, консорциуми, сътрудничество, Фармацевтика, Финанси и банково дело
НационалностБългария
Адресград София, бул. Цар Освободител 8А, ет. 4, адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков"
Телефон+359 (0)2 9321 240
Електронна пощаEmail Address