УС на КРИБ прие Правилника и Тарифата на Арбитражния съд

На свое заседание, проведено на 17.09.2014г., УС на КРИБ взе решения за приемане на Правилник и Тарифа на Арбитражния съд при КРИБ. С приемането им се даде старта на оперативната работа на  Арбитражния съд прие КРИБ и стана възможно пред него да бъдат повдигани спорове, основани на арбитражна клауза.

Съдът беше създаден с решение на УС на КРИБ от май 2014г., когато беше приет Уставът му и бяха избрани членове на Арбитражния съвет. Арбитражният съд е орган на КРИБ и беше създаден като отговор на нарастващото търсене от страна на бизнеса на практична услуга за бързо, предвидимо и честно решаване на търговски спорове извън системата на държавните съдилища.

 

Вашият коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван. Required fields are marked *