Арбитражният съд при КРИБ е учреден с цел да бъде модерен инструмент за разрешаване на търговски спорове в различните сфери на бизнеса. Цел на институцията е да предложи на страните предвидимо, качествено и безпристрастно правосъдие. Специфичен фокус на работата на Арбитражния съд при КРИБ, е да отговори на нуждата на чуждестранните инвеститори и дружества, опериращи на българския пазар, като създаде реална алтернатива на държавното правосъдие и скъпите производства пред международни арбитражни институции, които често са неприемливи за българските контрагенти и държавни институции.


Причини да изберем арбитраж
  • Арбитражът е модерна, бърза, конфиденциална, гъвкава и финансово изгодна форма за решаване на имуществени спорове.
  • Чрез арбитраж споровете се разрешават окончателно, като арбитражното решение подлежи на изпълнение по същия начин, както и всяко съдебно решение. Благодарение на Нюйоркската конвенция от 1958г. и Европейската конвенция от 1961г. арбитражните решения се признават и подлежат на изпълнение на практика в целия свят.
  • Арбитражното производство не е инстанционно – арбитражните решения не подлежат на обжалване пред държавен съд или друг орган. Влезлите в сила арбитражн...
    Прочети целия текст ⇒
Преимущества на АС при КРИБ
  • Арбитражният съвет и Арбитражната колегия се състоят от опитни юристи със солидна подготовка и разностранна квалификация – водещи адвокати в едни от най-големите български и чуждестранни адвокатски кантори в България, юристи с богат академичен и практически опит и юрисконсулти на значими за икономиката дружества.
  • Членовете на Арбитражния съвет и Арбитражната колегия на съда разполагат със значителен опит във вътрешния и международния арбитраж, като познават в дълбочина спецификите на различни бизнеси, индустрии и стопански отрасли в страната. Така страните в арбитражните производства могат да изберат арбитър, кой…
    Прочети целия текст ⇒

Новини
Събития
Впишете се в нашия списък за получаване на новини